lørdag 19. sep. kl. 15:00 - 18:00
Lørdagscafe med Reperbahn Cowboys
  lørdag 03. okt. kl. 15:00 - 18:00
Lørdagscafe med Trond Ytterbø band
  lørdag 10. okt. kl. 15:00 - 18:00
Lørdgascafe med Nordgarden
  lørdag 14. nov. kl. 15:00 - 18:00
Lørdagscafe med Ila Auto